Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

 

Precizare documente cadastrale
Continutul documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara
Citeste detalii..

-------------------

 

Legea 150 din 2015
Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Citeste detalii..

 

Legea 17 din 2014
Legea 17 din 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii - cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
Citeste detalii..

 

Legea 221 / 2013
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative
Citeste detalii..

 

Legea 165 / 2013
Legea Nr. 165 din 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Citeste detalii..

 

Legea 214 / 2013
Legea nr. 214 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4 din 2013 privind modificarea Legii nr.76 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Citeste detalii..

 

Legea nr. 133 / 2012
Legea nr. 133 / 2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64 / 2010, privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996
Citeste detalii..

 

Legea nr. 132 / 2012
Legea nr. 132 / 2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16 / 2012, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
Citeste detalii..

 

Legea nr. 16 / 2007
Legea nr. 16 / 2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez
Citeste detalii..

 

Legea nr. 217 / 2007
Legea nr. 217 / 2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole
Citeste detalii..

 

Legea nr. 247/2005 TITLUL XII
Legea nr. 247/2005 TITLUL XII privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Citeste detalii..

 

Legea nr. 247 / 2005
Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Citeste detalii..

 

Legea nr. 499 / 2004
Legea nr. 499 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Citeste detalii..

 

Legea nr. 78/2002
Legea nr. 78 / 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70 / 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996
Citeste detalii..

 

Legea 114 / 1996
Legea locuintei nr. 114 din 1996, actualizata
Citeste detalii..

 

Lege nr. 7/1996
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare actualizata 2018
Citeste detalii..

 

Legea nr. 18/1991
Legea fondului funciar nr. 18/1991
Citeste detalii..

 

Legea 50 / 1991
Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Citeste detalii..

 

Decret Lege Nr. 115 din 27 aprilie 1938
Decret Lege Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
Citeste detalii..