Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordinate

conform Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

 

Descarcati aici ordinul nr. 39/2009 in format .pdf

 

Nr. Denumire serviciu Unitate masura Tarif (lei/UM)
1.AVIZE, RECEPTII SI FURNIZARE DATE
1.1.Avize si receptii
1.1.1.Aviz incepere lucrarilucrare100
1.1.2.Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestreha200, dar nu mai mult de 1500
1.1.3.Receptie lucrari fotogrammetriceha10 dar nu mai mult de 2000
1.2.Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
1.2.1.Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de oreora15
1.2.2.Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOSora0
1.2.3.Harti si planuri cadastrale si topografice tiparitefoaie de harta40
1.2.4.Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - rasterfoaie de harta30
1.2.5.Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorialstrat pe foaie de harta120
1.2.6.Coordonate planimetrice, altimetrice si 3Dpunct15
1.2.7.Copii certificate ale planurilor si hartilorfoaie de plan / harta30
1.2.8.Plan parcelar in format digitalha5
1.2.9.Plan parcelar analogicplan20
1.2.10.Ortofotoplan rezolutie 0,5 - 2 mkmp20
1.2.11.Ortofotoplan rezolutie 0,1 - 0,4 mkmp100
1.2.12.Aerofotogramefotograma150
1.2.13.Mozaic orotofotoplan rezolutie 0,5 - 10 mkmp10
1.2.14.Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1- 20 mkmp50
1.2.15.Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 mkmp15
2.SERVICII DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
2.1.Prima inregistrare a imobilelor / unitatilor individuale (u.i.)
2.1.1.Receptie si infiintare carte funciaraimobil / u.i.120
2.1.2.Receptie (nr. cadastral)imobil (u.i.)60
2.1.3.Infiintare carte funciaraimobil (u.i.)60
2.2.Dezmembrare / comasare
2.2.1.Receptie dezmembrare / comasareimobil rezultat / u.i. rezultata60
2.2.2.Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciaraimobil rezultat / u.i. rezultata60
2.2.3.Dezmembrare pentru exproprieriimobil rezultat / u.i. rezultata10
2.3.Intabulare sau inscriere provizorie
2.3.1.Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridicevaloarea din acto,5%3
2.3.2.Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legiivaloarea din act0,15%3
2.3.3.Ipoteca / Privilegiu4operatiune100 / imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate
2.3.4.Imobile expropriate5imobil50
2.4.Notare
2.4.1.Fuziune / Divizareimobil0,5%3
2.4.2.Alte notari (inclusiv radierea)operatiune660
2.5.Rectificare
2.5.1.Indreptare eroare materiala si repozitionare imobilimobil0
2.5.2.Rectificare limite imobil si modificare suprafataimobil120
2.5.3.Reconstituire carte funciaracarte funciara0
2.6.Actualizare informatii tehnice
2.6.1.Inscriere constructiiimobil60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei
2.6.2.Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehniceimobil60
2.7.Consultare / Informare
2.7.1.Consultare documente din arhiva715 minute10
2.7.2.Extras de carte funciara pentru informareimobil20
2.7.3.Extras de carte funciara pentru autentificareimobil40
2.7.4.Certificat de sarcinicertificat100
2.7.5.Copii certificate din mapa de acte si carti funciarefila5
2.7.6.Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara dupa numele proprietarului8proprietar / birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti100
2.7.7.Extras din planul cadastral pe ortofotoplanimobil15

 

Note:


 

 1. Tarifele includ furnizarea la cerere a:
  • coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;
  • coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;
  • planul cadastral actualizat (format A4);
  • hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);
  • datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).
 2. Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.
 3. Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 de lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor / unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
  La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In ambele situatii, tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

 4. Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.
 5. Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.
 6. Notarea sau radierea unei inscrieri efectuate intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.
 7. Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.
 8. Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral / topografic si a numarului de carte funciara al imobilelor dupa numele / denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa ceara aceste informatii. Cererrile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

 


 

Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Nr. crt. Denumirea Unitatea de masura Taxa (lei /u.m.)
1. Autorizare
1.1 Autorizarea persoanelor fizice persoana 400
1.2 Autorizarea persoanelor juridice persoana 2.000