Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Termene servicii

Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timis, pe baza Ordinului nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate în vigoare de la

 

PRECIZARE
Termenele se calculeaza pe zile lucratoare, ziua inregistrarii cererii in registrul general de intrare si ziua eliberarii neintrand in calculul acestora. Cererile depuse online vor fi solutionate cu o zi mai repede decat termenele prevazute in tabel.

 

Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Termen*)
(zile lucratoare)
Termen in regim de urgenta
(zile lucratoare)
1. Avize, receptii si furnizare date
1.1.

Avize si receptii

1.1.1.

Aviz incepere lucrari

7 2
1.1.2.

Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre/receptie tehnica pentru aplicatie software de transformare a coordonatelor

15 5
1.1.3.

Receptie lucrari fotogrammetrice

15 5
1.1.4.

Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori

30 10
1.2.

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

1.2.1.

Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore

3 1
1.2.2.

Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS

3 1
1.2.3.

Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite

3 1
1.2.4.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster

3 1
1.2.5.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial

3 1
1.2.6.

Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D

3 1
1.2.7.

Copii certificate ale planurilor si hartilor

3 1
1.2.8.

Plan parcelar in format digital

3 1
1.2.9.

Plan parcelar analogic

3 1
1.2.10.

Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m

3 1
1.2.11.

Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m

3 1
1.2.12.

Aerofotograme

3 1
1.2.13.

Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m

3 1
1.2.14.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m

3 1
1.2.15.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m

3 1
2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1.

Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale

2.1.1.

Receptie si infiintare carte funciara

15 5
2.1.2.

Receptie (nr. cadastral)

7 3
2.1.3.

Infiintare carte funciara

7 3
2.2.

Dezmembrare/Comasare

2.2.1.

Receptie dezmembrare/comasare

7 3
2.2.2.

Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara

7 3
2.2.3.

Dezmembrare pentru exproprieri

7 3
2.3.

Intabulare sau inscriere provizorie

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice

7 2
2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii

7 2
2.3.3.

Ipoteca/Privilegiu

2 1
2.3.4.

Imobile expropriate

7 1
2.4.

Notare

2.4.1.

Fuziune/Divizare

3 1
2.4.2.

Alte notari (inclusiv radierea)

3 1
2.5.

Rectificare

2.5.1.

Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil

1 -
2.5.2.

Rectificare limite imobil si modificare suprafata

15 5
2.5.3.

Reconstituire carte funciara

3 1
2.5.4.

Modificare suprafata

9 3
2.5.5.

Repozitionare imobil

9 3
2.5.6.

Anulare operatiuni cadastrale

3 1
2.5.7.

Anulare operatiuni cadastrale flux integrat

9 3
2.6.

Actualizare informatii tehnice

2.6.1.

Inscriere constructii

15 5
2.6.2.

Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice

15 5
2.7.

Consultare/Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhiva

1 -
2.7.2.

Extras de carte funciara pentru informare

1 In aceeasi zi
2.7.3.

Extras de carte funciara pentru autentificare

1 In aceeasi zi
2.7.4.

Certificat de sarcini

5 2
2.7.5.

Copii certificate din mapa de acte si carti funciare

2 1
2.7.6.

Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului

10 3
2.7.7.

Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

3 1
2.7.8.

Eliberare duplicat

3 1
2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura

9 3
2.7.10.

Extras de carte funciara pentru informare on line**)

- -
2.7.11.

Copie documente arhiva on line**)

- -

 

*) In situatia prestarii unor servicii pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

**) Serviciile solicitate online, a caror plata se face prin aplicatia E-Payment, se furnizeaza de indata, daca informatia este disponibila in mediul electronic.