Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Anunțuri

Abonare/Dezabonare la anunțuri

↺ Reveniți la listă anunțuri.

Tematica si bibliografia pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei – categoriile B si C

Anunț publicat în data: 23.04.2009

 • Tematica si bibliografia pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei – categoriile B si C
 • Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
  – categoriile B si C-

  1.1 Definitia imobilului
  1.2 Cuprinsul cartii funciare
  1.3 Modul de inscriere in cartea funciara a unei constructii – condominiu

  2.1 Lucrari de cadastru general pe baza ortofotoplanurilor (scop, continut, preciziile care trebuie asigurate pentru pozitia planimetrica relativa a punctelor topografice care pot fi identificate pe ortofotoplan, identificatorii cadastrali).
  2.2 Reteaua geodezica de sprijin
  2.3 Reteaua geodezica de indesire
  2.4 Reteaua geodezica de ridicare
  2.5 Continutul planului cadastral de baza
  2.6 In ce constau lucrarile tehnice de cadastru la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale
  2.7 Lista de coduri privind tipurile de proprietate, destinatiile si categoriile de folosinta ale terenurilor si destinatiile constructiilor
  2.8 Sistemul de referinta oficial in Romania

  3.1 Tipurile de documentatii cadastrale care stau la baza inscrierii in cartea funciara a actelor si faptelor juridice
  3.2 Identificarea amplasamentului imobilului in cadrul realizarii unei documentatii cadastrale
  3.3 Documentarea tehnica in vederea intocmirii unei documentatii cadastrale
  3.4 Executia lucrarilor la intocmirea unei documentatii cadastrale
  3.5 Erorile admise in determinarea punctelor in cazul imobilelor imprejmuite/neimprejmuite pentru care se executa o documentatie cadastrala
  3.6 Continutul documentatiei necesare intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara
  3.7 Continutul documentatiei necesare inscrierii dezlipirii unui imobil
  3.8 Continutul documentatiei necesare alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune
  3.9 Continutul documentatiei necesare inscrierii unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara
  3.10 Continutul documentatiei necesare inscrierii modificarii limitei de proprietate
  3.11 Continutul documentatiei necesare inscrierii modificarii suprafetei imobilului
  3.12 Continutul documentatiei pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate
  3.13 Continutul documentatiei pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase prin reinscrierea pe baza de documentatie cadastrala
  3.14 Redactarea la scara 1:50 a releveului unui apartament
  3.15 Redactarea unui plan de amplasament si determinarea unui corp de proprietate la scara 1:500, utilizand coordonatele punctelor de contur

  4.1 Care este intervalul de timp in care se poate face plangere impotriva incheierii de carte funciara

  5.1 Care sunt etapele receptiei retelelor geodezice, hartilor si planurilor analogice si digitale, ortofotohartilor si ortofotoplanurilor.
  5.2 Care sunt categoriile de lucrari pentru care se executa receptia de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

  6.1 Cine emite avizul pentru executia lucrarilor de profil

  7.1 Care sunt categoriile de lucrari in care pot solicita autorizarea si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice
  7.2 Conditiile de autorizare a persoanelor juridice
  7.3 Care sunt sanctiunile care se pot aplica persoanelor fizice si juridice pentru savarsirea abaterilor disciplinare

  8.1 Criteriile de impartire a terenurilor dupa destinatie

  9.1 Compensarea neriguroasa a retelelor de indesire:
  - compensarea unghiurilor intr-un patrulater
  - compensarea unghiurilor intr-un poligon cu punct central
  - compensarea unghiurilor intr-un lant de triunghiuri
  9.2 Calculul coordonatelor punctelor geodezice prin metoda intersectiei inapoi, metoda intersectiei inainte, metoda intersectiei combinate
  9.3 Masuratori si calcule necesare determinarii coordonatelor punctelor de sprijin prin metoda drumuirii sprijinita la capete pe puncte de coordonate cunoscute. Tolerante admise
  9.4 Masuratori si calcule necesare determinarii coordonatelor punctelor de sprijin prin metoda drumuirilor in circuit inchis. Tolerante
  9.5 Orientarea directiilor azimutale si calculul modulului mediu ponderat intr-un punct de statie de drumuire
  9.6 Calculul analitic al suprafetelor de teren utilizand coordonatele punctelor de contur
  9.7 Parcelari ale suprafetelor de teren:
  - printr-un punct obligat in triunghi
  - printr-un punct obligat intr-un poligon oarecare
  - detasarea paralela a suprafetelor de teren cu o directie data intr-un patrulater
  9.8 Determinarea coordonatelor punctelor de contur ale unui imobil prin metoda radierii. Ridicarea in plan a unei constructii permanente aflata in interiorul imobilului prin masurarea directa a distantelor. Procedee de control
  9.9 Nomenclatura trapezelor in proiectia stereografica 1970
  9.10 Proiectia stereografica 1970

  10.1 Planurile generale necesare pentru Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC

  11.1 Care sunt documentatiile de urbanism
  12.1 continutul documentatiei pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan
  12.2 Continutul documentatiei pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan

  13.1 Definitia condominiului


  Bibliografie pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
  – categoriile B si C -

  1. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata
  2. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile si completarile ulterioare
  3. Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare
  4. Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare
  5. Ordinul nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, cu modificarile si completarile ulterioare
  6. Ordinul nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizarea a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
  7. Ordinul nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
  8. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare
  9. Masuratori terestre – Fundamente vol. I, II, III modulele C – Topografie, E – Cadastru, I – Cartografie, editura Matrix Rom, Bucuresti, 2002, autor: Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnica Bucuresti
  10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
  11. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare
  12. Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului administratiei si internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
  13. Legea nr. 114/1996, legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare
  14. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

  Document util: newsletter 3.doc