Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Documente produse/gestionate


 

Documente produse
de OCPI Timiș:

 • documente cu informatii referitoare la bunul imobil identificat cu tarla, parcela, numar cadastral provizoriu, dar care nu contin date cu caracter personal
 • structura organizatorica
 • atributiile
 • bugetul
 • extras de carte funciara de informare si autentificare
 • cartea funciara
 • planuri de incadrare in zona
 • coordonatele aferente imobilelor inscrise in cartea funciara
 • dosarele privind achizitiile publice prevazute in Ordonanta 34 / 2006
 • procesele verbale de adjudecare ale licitatiilor privind achizitiile publice
 • contestatiile privind desfasurarea licitatiilor
 • process verbal de transfer cu mijloacele fixe, conform Hotararii 841 / 1995
 • rezultatele privind concursurile de ocupare a posturilor vacante

Documente gestionate
de OCPI Timiș:

 1. Conform H.G. 890 / 2005, OCPI Timis este arhivarul urmatoarelor documente :
 • Titlurile de proprietate emise conform Legii 18 / 1991 si Legii 247 / 2005
 • Anexele prevazute de Legea 18 / 1991 si Legea 247 / 2005, potrivit carora se emit titlurile de proprietate
 • Documentatiile transmise de comisiile locale care stau la baza intocmirii titlurilor de proprietate
 1. Documentatiile cadastrale intocmite de persoanele fizice sau autorizate, la solicitarea beneficiarilor, avand la baza acte de proprietate
 2. Avize de PUG, PUZ, PUD, studii topo
 3. Documente de aprobare in vederea scoaterii din circuitul agricol
 4. Documente intocmite potrivit H.G. 834 / 1991, in vederea emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru societatile comerciale
 5. Documentele ce au stat la baza inscrierilor efectuate in CF, avand in vedere ca informatiile cuprinse in acestea rezulta din sau privesc  activitatile unor institutii sau autoritati publice.