Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Documente necesareActe necesare pentru notarea contractelor de închiriere

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Contract de închiriere încheiat pe o perioadă mai mare de 3 ani, care să cuprindă și identificarea imobilului;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare intabulării dreptului de concesiune

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Contract de concesiune;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului

Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de înstrăinare și grevare

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Declarația creditorului/adresa băncii creditoare, încheiată în formă autentică, la notar, din care să rezulte în mod explicit consimțământul acestuia la radierea ipotecii și a interdicției de înstrăinare și grevare, cu identificarea imobilului;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare eliberării extrasului de carte funciară pentru informare

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru schimbarea denumirii societății, fuziune / absorbție

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Actul adițional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului sau încheierea judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului;
 3. Certificatul de înmatriculare - copie legalizată;
 4. Dovada achitării integrale a tarifului.

Actele necesare pentru notarea litigiilor în cartea funciară

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Copie după acțiunea inregistrată la instanta judecatorească și certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară și localitate, dosar instanță pe obiectul litigiului;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru reconstituirea cărților funciare

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Declarație notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situația juridică a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
 3. Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situație cunoscută a proprietății sau actul de dobândire;
 4. Certificat fiscal de la primaria locală
 5. Dovada achitării integrale a tarifului

Actele necesare pentru notarea somației de plată în cartea funciară

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Somația emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuțional;
 3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
 4. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezlipire/ apartamentare/ alipire

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Documentația cadastrală;
 3. Act autentic de dezlipire / apartamentare / alipire;
 4. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare eliberării copiilor după cărțile funciare, conforme cu originalul

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare eliberării copiilor după actele aflate în arhiva de carte funciară

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitație, servitute, superficie)

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Actul prin care se justifică radierea - copie legalizată;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.
 4. * Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată!

Acte necesare eliberării unui extras de carte funciară pentru autentificare

 1. Cerere tip intocmită de notarul public, semnată pi de proprietarul imobilului;
 2. Dovada achitării integrale a tarifului.
 3. * Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!

Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciară

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Adeverință de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. și adresa administrativă;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic / cadastral și numărul de carte funciară / localitate;
 3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
 4. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 și a Legii nr. 10/2001

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Dispoziția de restituire emisă de primărie;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătorești

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă și expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecatorească, după caz. În situația în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecatorești pronunțate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipotecă

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Contract de ipotecă;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobândit prin moștenire

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Certificatul de moștenitor *;
 3. Dovada achitării integrale a tarifului.
 4. * Dreptul de proprietate al autorilor fiind intabulat în cartea funciară!

Acte necesare pentru înscrierea unei construcții finalizate și intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Documentatie cadastrală recepționată, în situația în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
 3. Certificat eliberat de primăria în circumscripția căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste finalizarea construcției;
 4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
 5. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcției nu este și proprietarul terenului;
 6. Dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate

 1. CERERE TIP format .PDF | format .DOC (editabil);
 2. Documentație cadastrală recepționată - în situația în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
 3. Acte de proprietate * (în copie legalizată, cu excepția hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile și a actelor autentificate de notarii publici);
 4. Copia extrasului de carte funciară pentru autentificare, după caz;
 5. Dovada achitării integrale a tarifului.