Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

Protecția datelor


 

Informare

 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară colectează în mod direct și indirect date cu caracter personal pe care le prelucrează în scopul furnizării serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară, înregistrării sistematice, furnizării serviciului ROMPOS și a celui de autorizare.

 

 • Categoriile de date cu caracter personal deținute în vederea prelucrării:
  • numele și prenumele;
  • codul numeric personal;
  • seria și numărul actului de identitate;
  • data și locul nașterii;
  • cetățenia;
  • adresa/domiciliu;
  • numărul de telefon;
  • date privind cazierul judicial.
 •  

 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
  • efectuarea înregistrării drepturilor, actelor, sau faptelor juridice cu privire la imobile, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  • utilizarea serviciilor ROMPOS;
  • autorizarea persoanelor sau recunoașterii autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spatiului Economic European;
  • soluționarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de institutii publice în exercitarea atribuțiilor specifice;
  • schimbul de informații cu diverse autorități/instituții publice în baza protocoalelor de schimb de informații.

   

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a se respecta prevederile Codului Civil, ale Legii cadastrului și a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spatiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei iș al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Accesul la datele cu caracter personal și prelucrarea acestora de către angajații Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se face respectarea art. 4 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 • Furnizarea datelor, este obligatorie, potrivit legii, pentru prestarea serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară solicitate, în vederea obținerii autorizării sau recunoașterii autorizării pentru realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, în scopul utilizării serviciilor ROMPOS dar și pentru soluționarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară a cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituții publice în exercitarea atribuțiilor.

 

 • Refuzul privind furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea prestării serviciilor de înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (furnizate la cerere sau în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică), a serviciilor de autorizare și utilizare a ROMPOS.

 

 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în îndeplinirea atribuțiilor legale și sunt comunicate terților numai în condițiile prevăzute de Codul Civil, de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 • Conform Legii nr. 677/2001, persoana vizată beneficiază la dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată, fiindu-i recunoscut, totodata dreptul de a se adresa instantei de judecată, în cazul în care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal.