Acest website folosește "cookies". Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Accept | Detalii cookies

LEGEA 544 | Timite cerere | Arhivă mesaje


 

Program privind comunicarea verbală
a informațiilor de interes public la nivelul OCPI Timiș
:

Luni - Vineri Joi
14:00 - 16:00 14:00 - 17:00

 

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Marius Lugojan.


 

Formulare

 


 

Puteți citi aici textul integral al legii 544.

Dacă doriți, puteți trimite online o cerere la care puteți primi răspuns online sau la adresa postală indicată.

Atenție! Pentru a va putea răspunde, este necesar ca adresa de email indicată să fie validă și activă, sau să completați corect adresa postală. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care aceste condiții nu au fost respectate.

Va multumim de intelegere!

Documente produse
de OCPI Timiș:

 • documente cu informații referitoare la bunul imobil identificat cu tarla, parcelă, număr cadastral provizoriu, dar care nu conțin date cu caracter personal
 • structura organizatorică
 • atribuțiile
 • bugetul
 • extras de carte funciară de informare și autentificare
 • cartea funciară
 • planuri de încadrare în zonă
 • coordonatele aferente imobilelor înscrise în cartea funciară
 • dosarele privind achizițiile publice prevăzute în Ordonanța 34 / 2006
 • procesele verbale de adjudecare ale licitațiilor privind achizițiile publice
 • contestațiile privind desfășurarea licitațiilor
 • proces verbal de transfer cu mijloacele fixe, conform Hotărârii 841 / 1995
 • rezultatele privind concursurile de ocupare a posturilor vacante

 

Documente gestionate
de OCPI Timiș:

 1. Conform H.G. 890 / 2005, OCPI Timiș este arhivarul următoarelor documente:
 • Titlurile de proprietate emise conform Legii 18 / 1991 și Legii 247 / 2005
 • Anexele prevăzute de Legea 18 / 1991 și Legea 247 / 2005, potrivit cărora se emit titlurile de proprietate
 • Documentațiile transmise de comisiile locale care stau la baza întocmirii titlurilor de proprietate
 1. Documentațiile cadastrale întocmite de persoanele fizice sau autorizate, la solicitarea beneficiarilor, având la bază acte de proprietate
 2. Avize de PUG, PUZ, PUD, studii topo
 3. Documente de aprobare în vederea scoaterii din circuitul agricol
 4. Documente întocmite potrivit H.G. 834 / 1991, în vederea emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru societățile comerciale
 5. Documentele ce au stat la baza înscrierilor efectuate în CF, având în vedere ca informațiile cuprinse în acestea rezultă din sau privesc activitățile unor instituții sau autorități publice.